FotobusFotobusBus Transport
Russia  

Podporozhsky District, Leningrad region

MUTP PMR "Autoguarant-Plus"
Municipal routes of Podporozhye: 6, 7, 111, 112, 115, 118, 119, 419
Municipal routes of Podporozhskiy district: 113, 113н, 114, 114в, 117, 120, 122, 125, 126, 412, 415, 421
List of the models
Vehicles without photos
Popov Aleksandr Vasilyevich
Municipal routes of Podporozhskiy district: 113К
List of the models
Vehicles without photos
Ryazanov Viktor Aleksandrovich
Municipal routes of Podporozhskiy district: 114К
List of the models
Vehicles without photos
Levshakova Svetlana Viktorovna
Transportation by order: Podporozhye (Vazhiny, Nikolskiy) - St.Petersburg, Podporozhye (Vazhiny, Nikolskiy) - Murino
List of the models
Vehicles without photos
Andrey Yu. Smirnov
Official site
Transportation by order: Podporozhye — St.Petersburg
List of the models
Vehicles without photos
Valentin M. Trofimov
In 2020 stopped transportation on regular routes
List of the models
Vehicles without photos
Other carriers of Podporozhskiy district
Transportation by order: Podporozhye — St.Petersburg
List of the models
Vehicles without photos
Buses of educational institutions of Podporozhskiy district List of the models
Vehicles without photos
Other buses of Podporozhskiy district List of the models
Vehicles without photos
Entire list List of the models
Vehicles without photos

   

New Photos